Apel o racjonalne zużycie wody

dodano: 17-08-2015

W wyniku przedłużającego się okresu bezdeszczowej pogody oraz wysokich temperatur w ostatnim czasie  znacząco  zwiększyło  się  zużycie wody pobieranej przez mieszkańców z sieci wodociągowej obsługiwanej przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Małomicach. Zanotowany ostatnio gwałtowny wzrost zużycia wody ma negatywny wpływa na pracę stacji uzdatniania wody, na których z  trudem utrzymywany jest poziom wody niezbędny do zapewnienia ciągłości jej dostaw do odbiorców. W powyższej sytuacji prosimy o zracjonaliwowanie zużycia wody, w szczególności poprzez ograniczenie jej zużycia do podlewania trawników i upraw.