Badanie satysfakcji mieszkańców, przedsiębiorców i uczniów

dodano: 13-09-2016

Szanowni Państwo,

firma Inis Advice Project Managing na zlecenie Gminy Dobiegniew wykonuje diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych w Dobiegniewie, która stanowić będzie podstawę Planu Rewitalizacji Dobiegniewa w ramach projektu pt. : „Dobiegniew – chcę tu mieszkać, pracować i żyć” realizowanego z programu pt.: „Modelowa Rewitalizacja Miast”.

Jednym z celów w/w diagnozy jest porównanie wskaźników uzyskanych dla Dobiegniewa ze wskaźnikami dla 3 innych miast. Na postawie ustalonych kryteriów (m.in. geograficznego, statusu gminy, liczby mieszkańców) do analizy porównawczej wybrane zostały miasta:

  1. Cybinka – miasto w gminie m-w, l. ok. 3 tysiące, powiat słubicki, 
  2. Kargowa – miasto w gminie m-w, l. ok. 3,5 tysiąca, powiat zielonogórski
  3. Małomice – miasto w gminie m-w, ok. 3,5 tysiąca, powiat żagański

Na potrzeby w/w badania gromadzimy danych będących w gestii instytucji publicznych, tj.: Urzędów Miast i Gmin, Ośrodków Pomocy Społecznej, Komend Powiatowych Policji, Szkół, etc.

W chwili obecnej gromadzimy dane będące w gestii instytucji publicznych oraz wykonujemy badanie ankietowe dotyczące poziomu kapitału społecznego, w tym nt. satysfakcji uczniów, sposobów spędzania czasu wolnego i innych zjawisk dotyczących dzieci i młodzieży

Ankieta dla mieszkańców 

Ankieta dla uczniów 

Ankieta dla przedsiębiorców