Chcemy ścieżkę na krajowej 12

dodano: 04-03-2020

W dniu 26.02.2020 burmistrz Małomic Małgorzata Sendecka podpisała wspólnie uzgodniony z Partnerami list intencyjny do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Warszawie w sprawie zaprojektowania i budowy ścieżki rowerowej ze Szprotawy do Żagania przez miejscowość Bobrzany. Zawiązane Partnerstwo w tej sprawie tworzą: starosta Powiatu Żagańskiego Henryk Janowicz, burmistrz Żagania Andrzej Katarzyniec, pełniąca funkcję burmistrza Ewa Gancarz oraz Małgorzata Sendecka - burmistrz Małomic. Intencja listu ma ważne podłoże,ponieważ budowa ścieżki rozwiąże wiele problemów związanych z bezpieczeństwem na drodze, ograniczeniem emisji spalin oraz będzie służyła mieszkańcom Powiatu Żagańskiego do uprawiania turystyki lokalnej i rekreacji.