O Radzie Miasta

dodano: 17-03-2014
 Lp. Imię i nazwisko Funkcja pełniona w radzie miejskiej
   1 Józef Chuchra

Przewodniczący Rady Miejskiej

   2 Barbara Reguła W-ce Przewodnicząca Rady Miejskiej

   3

Jan Świerzański W-ce Przewodniczący Rady Miejskiej
   4 Przemysław Kucharzewski Radna Rady Miejskiej / Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Spraw Społecznych
   5 Marek Karolczak

Radny Rady Miejskiej

   6 Alina Benedyk Radny Rady Miejskiej / Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
   7 Henryk Bałuczyński

Radny Rady Miejskiej

   8 Marian Ziętal Radny Rady Miejskiej              
   9 Anna Hanasiuk Radna Rady Miejskiej
 10 Józef Karpiński Radny Rady Miejskiej
 11 Jan Karpiński Radny Rady Miejskiej
 12 Krystyna Leśniewicz Radna Rady Miejskiej
 13 Grzegorz Kaczmarek Radny Rady miejskiej
 14 Danuta Ganowska Radny Rady Miejskiej
 15 Alina Trąbska

Radna Rady Miejskiej