O Radzie Miasta

dodano: 17-03-2014

 Skład Osobowy Rady Miejskiej w Małomicach kadencji 2018 - 2023

 Lp. Imię i nazwisko Funkcja pełniona w radzie miejskiej
   1 Józef Chuchra

Przewodniczący Rady Miejskiej

   2 Artur Jurkowski W-ce Przewodnicząca Rady Miejskiej

   3

Mirosław Lewandowski W-ce Przewodniczący Rady Miejskiej
   4 Alicja Bożena Trąbska Radna Rady Miejskiej / Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Spraw Społecznych
   5 Eugeniusz Barylak

Radny Rady Miejskiej

   6 Barbara Reguła Radna Rady Miejskiej / Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
   7 Łukasz Cichanowicz

Radny Rady Miejskiej

   8 Tobiasz Ćwik Radny Rady Miejskiej              
   9 Paweł Stanisław Gorzków Radny Rady Miejskiej
 10 Józef Karpiński Radny Rady Miejskiej
 11 Grażyna Jadwiga Koleśniska Radna Rady Miejskiej
 12 Leszek Mariusz Lewandowski Radny Rady Miejskiej
 13 Sebastian Marcin Lisowski Radny Rady miejskiej
 14 Jacek Jerzy Polak Radny Rady Miejskiej
 15 Bartłomiej Paweł Zarówny

Radny Rady Miejskiej