Wydanie dowodu osobistego w przypadku utraty

dodano: 17-03-2014
Podstawa prawna: 
ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2001 r. Nr 84 poz. 960)
 
Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony wniosek o wydanie dowodu Druk do pobrania ,
2. Dwa aktualne zdjęcia na cienkim papierze (lewy profil, lewe ucho odkryte),
3. Dokument stwierdzający tożsamość podlegający wymianie,
4. Zameldowanie na pobyt stały w Gminie Małomice. 
 
Opłaty:
Wydanie dowodu osobistego - 30,00 zł  (Dz. Nr 105 z dnia 30.11.2000r.,poz. 1110)
Wpłate mozna dokonać  w kasie Urzędu Miejskiego w Małomicach.

Miejsce pobrania / złożenia dokumentów:
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności, Pl. Konstytucji 3 Maja, 67-320 Małomice. 

Termin załatwienia sprawy:
miesiąc 
 
Sposób załatwienia sprawy:
wydanie dowodu osobistego.
 
Komórka / osoba odpowiedzialna:
Urząd Stanu Cywilnego w Małomicach, Ewidencja Ludności / Kierownik USC Henryka Malinowska.
tel. 068-376-90-27, 068-376-90-51, wew. 11
 
Tryb odwoławczy:
Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Lubuskiego za pośrednictwem Burmistrza Małomic w terminie 14 dni od dnia wydania dowodu osobistego
 
Informacja dodatkowa:
Składanie wniosku o wydanie dowodu osobistego i jego odbiór dokonuje się osobiście.