Wydanie po raz pierwszy dowodu osobistego osobie, która ukończyła 18 ...

dodano: 17-03-2014
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2001 r. Nr 84 poz. 960)
 
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie dowodu Druk do pobrania 
2. Dwa aktualne zdjęcia na cienkim papierze o wym. 3,5 x 4,5cm. (lewy profil, lewe ucho odkryte),
3. Odpis skrócony aktu urodzenia – jeżeli nie został sporządzony w USC w Małomicach,
4. Odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o używanym nazwisku - dotyczy osób, eżeli akt nie został sporządzony w USC w Małomicach.

Opłaty:
Wydanie dowodu - 30,00 zł  (Dz. Nr 105 z dnia 30.11.2000r., poz. 1110)
Wpłatę można wnieść  w kasie Urzędu Miejskiego w Małomicach

Termin załatwienia sprawy:
1 miesiąc
 
Sposób załatwienia sprawy:
Wydanie dowodu osobistego.
 
Miejsce pobrania / złożenia dokumentów:
Urząd Stanu Cywilnego w Małomicach, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice.
tel. 068-376-90-27 wew. 11
Komórka / osoba odpowiedzialna:
Urząd Stanu Cywilnego w Małomicach, Ewidencja Ludności / Kierownik USC Henryka Malinowska.
tel. 068-376-90-27 wew. 11
 
Tryb odwoławczy:
Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Lubuskiego za pośrednictwem Burmistrza Małomic w terminie 14 dni od dnia wydania dowodu osobistego.
 
Informacje dodatkowe:
Składanie wniosku o wydanie dowodu osobistego i jego odbiór dokonuje się osobiście.
Urząd Stanu Cywilnego w Małomicach wydaje dowody osobiste osobą  zameldowanie na pobyt stały w Gminie Małomice.