Wymiana dowodu osobistego w przypadku upływu terminu jego ważności

dodano: 17-03-2014
Podstawa prawna: 
ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2001 r. Nr 84 poz. 960)
 
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie dowodu Druk do pobrania ,
2. Dwa aktualne zdjęcia na cienkim papierze, o wym. 3,5 x 4,5cm (lewy profil, lewe ucho odkryte),
3. Dowód osobisty podlegający wymianie,

Opłaty:
Wydanie dowodu osobistego - 30,00 zł.
Wpłatę można dokonać  w kasie Urzędu Miejskiego w Małomicach  (Dz. Nr 105 z dnia 30.11.2000r., poz. 1110)

Termin załatwienia sprawy
1 miesiąc.
 
Sposób załatwienia sprawy:
Wydanie dowodu osobistego.
 
Miejsce pobrania / złożenia dokumentów
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności, Pl. Konstytucji 3 Maja, 67-320 Małomice.
 
Komórka / osoba odpowiedzialna:
Urząd Stanu Cywilnego w Małomicach, Ewidencja Ludności / Kierownik USC Henryka Malinowska.
tel. wew. 11
Tryb odowławczy:
Stronie przysługuje prawo wniesiena odwołania do Wojewody Lubuskiego za pośrednictwem Burmistrza Małomice w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
 
Informacje dodatkowe:
Wniosek o wydanie dowodu osbistego składa się osobiście.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego dla osoby poniżej 13 roku życia składają osobiście rodzice lub opiekunowie prawni.
Osoba w wieku 13-18 lat wniosek składa osobiście w obecności jednego z rodziców lub opiekunów.
Od 1 stycznia 2003 r. wprowadzany został obowiazek wymiany dowodów osobistych wydanych przed dniem 1 stycznia 2001r. Wymian dowodu nalezy dokonać w następujących terminach:
1.01.2003r. - 31.12.2003r. - dowody wydane do roku 1972r.
1.01.2004r. - 31.12.2004r. - dowody wydane w latach 1973-1980
1.01.2005r. - 31.12.2005r. - dowody wydane w latach 1981-1991
1.01.2006r. - 31.12.2006r. - dowody wydane w latach 1992-1995
1.01.2007r. - 31.12.2007r. - dowody wydane w latach 1996-2000 .
 
Dowód osobisty podlega wymianie:
  • w przypadku uszkodzenia
  • zmiany danych osobowych
  • zmiany adresu
  • upływu terminu jego ważości

Wniosek o wymianę dowodu osobistego należy złożyć w terminie 14 dni od zmiany danych w nim zawartych. Wniosek składa sie i dowód odbiera osbiście.