Dalsze inwestowanie w oświetlenie uliczne.

dodano: 18-02-2020

W dniu 17 lutego 2020r. w Urzędzie Miejskim w Małomicach odbyło się spotkanie w sprawie kolejnego etapu budowy oświetlenia w Gminie Małomice. W spotkaniu z ramienia ENEA Oświetlenie Poznań uczestniczył dyrektor - Marcin Woźniak, z ramienia urzędu - burmistrz Małgorzata Sendecka, skarbnik Barbara Kurowska. Tematem spotkania było ustalenie terminów podłączenia do sieci ENEA wybudowanego oświetlenia na Osiedlu Kwiatowym oraz w miejscowości Bobrzany - droga do firmy Ovotek. Ponadto omówiono postępy w przygotowaniu dokumentacji technicznej w zakresie oświetlenia drogi w Chichach za świetlicą, w Chichach w kierunku na Witków, w Janowcu oraz jeden punkt w miejscu istniejącej szafki energetycznej w Bobrzanach. Wykonawstwo w omawianym zakresie polega na uzbrojeniu terenu w sieć i podłączeniu punktów świetlnych. Wstępnie ustalono, że wykonanie zadania powinno zakończyć się w sierpniu 2020r.