Gospodarka Komunalna

Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie usług komunalnych

dodano: 14-04-2014
Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie:
1) zbierania i transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
2) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
3) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
4) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

dodano: 14-04-2014
Podstawa prawna : ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.z 2000r Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami), ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 86 poz. 958), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 1986r. Nr 6 poz. 33).