Inne

Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych Programem "Czyst powietrze"

dodano: 02-10-2018

W związku z wdrażaniem Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Zielonej Górze organizuje  w dniu 5  października  2018 r. o godzinie 18:00 w Szkole Podstawowej w Małomicach, Pl.

Zaproszenie na obrady XLVI sesji Rady Miejskiej w Małomicach zwołanych na dzień 21 grudnia 2017 r.

dodano: 19-12-2017

Przewodniczący Rady Miejskiej w Małomicach zaprasza mieszkańców i osoby zainteresowane na obrady XLVI sesji Rady iMejskiej w Małomicach, która odbędzie się w dniu 21 grudnia 2017 r o godzinie 14:00. w Urzędzie Miejski w Małomicach, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, Małomice - sala posiedzeń.

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza zaprasza na spotkanie Informacyjne

dodano: 06-02-2017

Okręgowa Stacja Chemiczno Rolnicza w Gorzowie Wlkp. zapraszają rolników na spotkanie informacyjne nt.:  „Powody i możliwości zastosowania badań gleb w rolnictwie, wraz z zaleceniami nawozowymi”

Czas i miejsce spotkania:  09.02 2017  godz. 10.00

Sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Małomicach

Gminne obchody Święta Niepodległości

dodano: 08-11-2016

Burmistrz Małomic Pani Małgorzata Sendecka i Przewodniczący Rady Miejskiej w Małomicach Pan Józef Chuchra zapraszamią  mieszkańców na gminne do udziału w  obchodach  Święta Niepodległości, które odbędą się  w dniu 10 listopad 2016 r. o godzinie 17:00  w sali sportowej Zespołu Szkół w Małomicach, Pl. Tysiąclecia 3, Małomice. W ramach uroczystości w dniu 11 listopada 2016 r.

Badanie satysfakcji mieszkańców, przedsiębiorców i uczniów

dodano: 13-09-2016

Szanowni Państwo,

firma Inis Advice Project Managing na zlecenie Gminy Dobiegniew wykonuje diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych w Dobiegniewie, która stanowić będzie podstawę Planu Rewitalizacji Dobiegniewa w ramach projektu pt. : „Dobiegniew – chcę tu mieszkać, pracować i żyć” realizowanego z programu pt.: „Modelowa Rewitalizacja Miast”.

Zaproszenie na zawody Karate Shinkyokushinkai

dodano: 09-10-2015

W najbliższą sobotę 10 października zapraszamy na zawody organizowane w ramach III Dolnośląskiej Ligii Karate Shinkyokushinkai. Turnie zostanie rozegrany w Hali Sportowej przy Pl. !000-lecia w Małomicach. Zawody rozpoczną się o 10:00 od rywalizacji w konkurencji kata na godzinę 12:00 zaplanowano zaś rywalizację w konkurencji kumite. W zawodach wezimie udział 85 zawodników z kraju oraz Czech.

Udzielanie informacji publicznej na wniosek

dodano: 14-04-2014
Podstawa prawna:
ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198.
 
Wymagane dokumenty:
Wniosek o udzielenie informacji publicznej. Druk do pobrania

Dodatki mieszkaniowe

dodano: 14-04-2014
Podstawa prawna: 

Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

dodano: 14-04-2014

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną. Druk do pobrania

Opłaty

Zezwolenie na zorganizowanie imprezy masowej

dodano: 14-04-2014
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r Nr 98 poz 1071 z późniejszymi zmianami), Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity - Dz.U. Nr 120 poz. 1298 z 2001r.)