Inne

Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

dodano: 14-04-2014

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną. Druk do pobrania

Opłaty

Zezwolenie na zorganizowanie imprezy masowej

dodano: 14-04-2014
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r Nr 98 poz 1071 z późniejszymi zmianami), Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity - Dz.U. Nr 120 poz. 1298 z 2001r.) 

Strony