Małżeństwa, Narodziny, Zgony

SPROSTOWANIE AKTU STANU CYWILNEGO

dodano: 21-07-2017

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz. U. 2016.2064).

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. 2016. 1827).

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016.23 ze zm.). 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zmiana imienia i nazwiska

dodano: 21-07-2017

 PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (t.j. Dz. U. 2016.10).

2. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. 2016.2064).

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2016.1827).

4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2016.23 ze zm.).

Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC

dodano: 14-04-2014
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2015, poz. 783).
3. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. 2015, poz. 2082). 

Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu

dodano: 14-04-2014
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2015, poz. 783).
3. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. 2015, poz. 2082). 

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

dodano: 14-04-2014

 PODSTAWA PRAWNA

1.Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j.Dz. U. 2016.2064). 2.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz. U. 2016.1827).

 

Wymagane dokumenty :
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia

Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego

dodano: 14-04-2014
Wymagane dokumenty:
1. Podanie o wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego,
2. Dokument tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie wymienionego wyżej zaświadczenia.

Opłaty:
- za zaświadczenie o braku księgi lub niefigurowaniu aktu w księdze - 24 zł.
 

Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku

dodano: 14-04-2014
Wymagane dokumenty:
1. Podanie o wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku,
2. Dokument tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie wymienionego wyżej zaświadczenia.

Opłaty:

Oświadczenie o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska panieńskiego

dodano: 14-04-2014
Wymagane dokumenty:
1. Dowód osobisty
2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej. 

Opłaty:
Opłata skarbowa: - za przyjęcie oświadczenia – 11 zł.

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej

dodano: 14-04-2014
Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 788 z poźn. zm.),
2.ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm.)

Wpisanie aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu, sporządzonych za granicą

dodano: 14-04-2014

Podstawa prawna:

Art. 104-107 ustawy 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2064 ze zm.)


Wymagane dokumenty:

1. Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)

Strony