Małżeństwa, Narodziny, Zgony

Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC

dodano: 14-04-2014
Podstawa prawna:
ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r. Nr 36, poz. 180 z późn. zmianami, ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zmianami), Dział I
 

Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu

dodano: 14-04-2014
Podstawa prawna:
ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r. Nr 36, poz. 180 z późn. zmianami,  ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zmianami), Dział I
 

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

dodano: 14-04-2014

Wymagane dokumenty :
1. Podanie o wydanie zaświadczenia,
2. Dokument stwierdzający tożsamość,
3. Odpis skrócony aktu urodzenia,
4. Dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa, jeżeli osoba pozostawała poprzednio w związku małżeńskim,
5. Pisemne zapewnienie osoby, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
ponadto :

Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego

dodano: 14-04-2014
Wymagane dokumenty:
1. Podanie o wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego,
2. Dokument tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie wymienionego wyżej zaświadczenia.

Opłaty:

Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku

dodano: 14-04-2014
Wymagane dokumenty:
1. Podanie o wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku,
2. Dokument tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie wymienionego wyżej zaświadczenia.

Opłaty:

Oświadczenie o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska panieńskiego

dodano: 14-04-2014
Wymagane dokumenty:
1. prawomocne orzeczenie rozwodu (do wglądu)
2. dokument tożsamości małżonka rozwiedzionego, który chce powrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.

Opłaty:

Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej

dodano: 14-04-2014
Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r. Nr 36, poz. 180 z późn. zmianami,  Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zmianami), Dział I

Wymagane dokumenty :
1. Dokument stwierdzający tożsamość,
2. Odpis skrócony aktu urodzenia,

Wpisanie aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu, sporządzonych za granicą

dodano: 14-04-2014

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r. Nr 36, poz. 180 z późn. zmianami, Dział I ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zmianami).

Wymagane dokumenty:
1. Podanie o wpisanie (transkrypcję) aktu stanu cywilnego sporządzonego za granica,

Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego

dodano: 14-04-2014
Podstawa prawna:  art. 83 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r. Nr 36, poz. 180 z późn. zmianami, Dział I ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zmianami),

Wymagane dokumenty:

Uznanie dziecka

dodano: 14-04-2014
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r. Nr 36, poz. 180 z późn. zmianami, Dział I ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zmianami),

Wymagane dokumenty:
1. pisemne oświadczenie ojca o uznaniu dziecka,

Strony