Małżeństwa, Narodziny, Zgony

Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego

dodano: 14-04-2014
Podstawa prawna:  
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm.).
2. Konwencja Nr 16 sporządzona w Wiedniu dnia 08 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735).

Uznanie dziecka

dodano: 14-04-2014
Podstawa prawna: 
  1. art.22, art.63-66  Ustawy z dnia 28.11.2014r.- Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. 2016 poz. 2064)
  2. art.72 - 83 Ustawy z dnia 25.02.1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. 2017 poz. 682)

Wymagane dokumenty:

Sporządzenie aktu zgonu

dodano: 14-04-2014

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r. Nr 36, poz. 180 z późn. zmianami, Dział I ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zmianami),

Sporządzenie aktu urodzenia

dodano: 14-04-2014
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r. Nr 36, poz. 180 z późn. zmianami,  Dział I ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zmianami),

Wymagane dokumenty :

Strony