Meldunki

Zameldowanie na pobyt stały

dodano: 14-04-2014
Podstawa pawna: 
ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2001 r. Nr 84 poz. 960)
 
Wymagane dokumenty:
1. Dokument stwierdzający tożsamość

Zameldowanie na pobyt czasowy

dodano: 14-04-2014
Podstawa prawna: 
ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (.Dz.U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960).
 
Wymagane dokumenty:

Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców

dodano: 14-04-2014
Podstawa prawna:
ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (.Dz.U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960).
 
Wymagane dokumenty:

Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

dodano: 14-04-2014
Podstawa prawna:
art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960).
 
Wymagane dokumenty
1. Umotywowany wniosek o wymeldowanie.

Wymeldowanie z pobytu stałego

dodano: 14-04-2014
Podstawa prawna:
ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (.Dz.U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960).
 
Wymagane dokumenty:
1. Dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty),
2. Książeczka wojskowa,