Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne, Budownictwo

Zmiany w obowiązujących planach miejscowych

dodano: 14-04-2014

Wymagane dokumenty :
1. Wniosek Druk do pobrania
2. Mapa ewidencyjna

Opłaty :
1. Opłata skarbowa: art. 1 pkt 1, 1a Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000r. (Dz.U. Nr 86,poz.960 z późn.zm.) :
- od podania - 5 zł.,
- od załącznika - 0,50 zł.

Udostępnienie do wglądu planów miejscowego zagospodarowania

dodano: 14-04-2014

Opłaty :
Bez opłaty

Termin i sposób załatwienia sprawy :
Na bieżąco.

Jednostka odpowiedzialna :
Sekcja Architektury i Budownictwa

Podstawa prawna :
Art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 z późn.zm.).

Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

dodano: 14-04-2014
Podstawa prawna:
art. 39 i 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 z późn.zm.)
Wymagane dokumenty :
1) Wniosek / formularzu urzędowy do pobrania.

Wydanie wypisów i wyrysów z planów miejscowych

dodano: 14-04-2014
Podstawa prawna :
Art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty :
1. Wniosek Druk do pobrania
2. Mapa ewidencyjna

Opiniowanie zgodności podziału nieruchomości z planem miejscowym

dodano: 14-04-2014
Podstawa prawna:
art. 93 ust. 4,5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późn.zm.)
 
Wymagane dokumenty :