Podatki i Opłaty Lokalne

Łączne zobowiązanie pieniężne

dodano: 15-04-2014
Łączne zobowiązanie pieniężne
to podatek rolny i jakikolwiek inny podatek (np. od nieruchomości, leśny) od osób fizycznych

Uwaga!
Sposób załatwiania sprawy oraz wszelkie informacje - patrz podatek rolny oraz dany podatek, którego stałeś się płatnikiem ( np.: leśny, od nieruchomości).

Opłata targowa

dodano: 14-04-2014
Podstawa prawna:
Pobieranie opłaty targowej reguluje Rady Miejskiej w .................Uchwała Nr XXV/284/2001
Stawki opłaty targowej:

Podatek leśny od osób prawnych

dodano: 14-04-2014

Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć deklarację w sprawie podatku leśnego oraz niżej wymienione dokumenty
1. Akt notarialny lub
2. Umowę dzierżawy lasu
3. Oświadczenie o wieku drzewostanu lub plan urządzenia lasu

Opłaty:
Nie podlega opłatom

Miejsce złożenia dokumentów:

Podatek leśny od osób fizycznych

dodano: 14-04-2014
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach ( Dz.U. Nr 101, poz. 444 z późn. zmianami ) Uchwała  ......... Rady Miejskiej w Małomicach z dnia ............roku w sprawie określenia stawek podatku leśnego od osób fizycznych i zwolnień od tego podatku dla gminy Małomice.

Wymagane dokumenty:
Należy załączyć:
1. Akt notarialny lub

Podatek rolny od osób prawnych

dodano: 14-04-2014
Podstawa prawna:

Podatek rolny od osób fizycznych

dodano: 14-04-2014
Podstawa prawna:

Podatek od środków transportowych

dodano: 14-04-2014
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zmianami )

Podatek od posiadania psów

dodano: 14-04-2014
Podstawa prawna:
Rozdział 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. Nr 9, poz. 31 z późn. zmianami).
Pobieranie podatku od posiadania psów reguluje Rady Miejskiej w Małomicach Uchwała Nr XXV/282/2001

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

dodano: 14-04-2014
Podstawa prawna:

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

dodano: 14-04-2014
Podstawa prawna: