Euro Region "Sprewa-Nysa-Bóbr"

dodano: 07-04-2014

Gmina Małomice aktywnie uczestniczy w pracach struktur transgranicznych, należy do Euroregionu "Sprewa-Nysa-Bóbr" z siedzibą w Gubinie.


Działalność w euroregionie polega m.in. na organizowaniu wymiany doświadczeń z partnerami niemieckimi, na podejmowaniu działań mających na celu integrację oraz rozwój społeczno-gospodarczy obu stron pogranicza. Wiele prac jest wspieranych finansowo z programów pomocowych Unii Europejskiej, m. in. PHARE Crossborder Cooperation Fund. Gmina ma już bogate doświadczenie w sięganiu po środki europejskie. Wykorzystano je m. in. na dofinansowanie imprez rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, na publikację materiałów promocyjnych, a także na zadania inwestycyjne.


Gmina Małomice od dwóch lat współpracuje z gminą Zeuthen. Współpraca dotyczy wymiany doświadczeń w działalności kulturalnej i sportowej. Chór "Młodość" ze Szkoły Podstawowej w Małomicach w 1997 i 1998 roku uczestniczył w święcie "Młodości" w Zeuthen. W 1998 roku gościliśmy w Małomicach chór szkolny z Zeuthen, który wystąpił z małomickim chórem nad zalewem w Małomicach. Również w Małomicach, z okazji 50-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej, gościliśmy delegację Straży Pożarnej oraz drużynę piłkarską z Zeuthen. W 2000 roku zamierzamy kontynuować współpracę w zakresie: kultury, oświaty, sportu i administracji.