Gmina nieodpłatnie usunie azbest z twojej posesji.

dodano: 24-06-2020

W związku z trwającymi przygotowaniami do realizacji tegorocznej edycji  wieloletniego "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Małomice na lata 2011-2032"   prosimy wszystkich zainteresowanych, by do  3 lipca br. zgłosili chęć skorzystania z możliwości  nieodpłatnego  przekazania   dla przedsiębiorcy wskazanego przez Gminę  zgromadzonych na posesji wyrobów zawierających azbest, między innymi płyt falistych używanych przy wykonywaniu pokryć dachowych.  Wniosek powinien zawierać Imię i nazwisko wnioskodawcy (właściciela nieruchomości), adres nieruchomości wraz z nymerem działki, rodzaj wyrobu zawierającego azbest wraz z informacją czy jest on już zeskładowany czy też wymaga demontażu,  jego szacowaną ilość i opcjonalnie adres email lub wskazać inną formę kontaktu. Wnioski należy składać  do 3 lipca  br. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Małomicach, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, Małomice lub pocztą elektroniczną na adres urzad@malomice.pl.

Prosimy osoby, które złożyły wnioski  o potwierdzenie gotowości skorzystania z programu.   .