INICJATYWA OBYWATELSKA DLA ŚRODOWISKA

dodano: 17-11-2015

"Oddolna Incjatywa dla zachowania bioróżnorodności i ochrony siedlisk owadów zapylających"

Zadanie dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt jest koordynowany przez Fundację Ekologiczną "Zielona Akcja"

Fundacja A Priori w Małomicach realizuje incjatywę:

"Zagosodarowanie terenu zielonego wokół Zalewu w Małomicach"