Jest decyzja na realizację przedsięwzięcia "Zbiornik w Małomicach ...

dodano: 10-07-2014

10 lipca 2014r. Burmistrz Małomic Małgorzata Sendecka otrzymała  podpisaną przez Członka Zarządu Województwa Lubuskiego - Stanisława Tomczyszyna decyzję na realizację przedsięwzięcia „Zbiornik w Małomicach  - mała retencja”. Zadanie obejmuje połączenie i remont dwóch zbiorników o łącznej powierzchni ok. 14ha i zostało ono zakontraktowane na kwotę 6.606.834,15 zł, ale faktyczną wartość remontu będziemy znali po rozstrzygnięciu zamówienia publicznego. Otwarcie ofert nastąpi 21 lipca 2014r.

Przypominamy mieszkańcom, że remont Małomickiego Zalewu jest w całości finansowany ze środków zewnętrznych.