Klub pracy w Małomicach

dodano: 07-04-2014

Klub Pracy jest miejscem, gdzie spotykają się osoby bezrobotne, mające problemy ze znalezieniem pracy. Poprzez uczestnictwo w prowadzonych zajęciach a także indywidualnym spotkaniom osoba bezrobotna zwiększa swoją szansę na skuteczne poszukiwanie pracy. Klub jest formą wsparcia, która pomaga rozbudzić i wzmocnić motywację do zmiany swojej sytuacji oraz dalszego działania.

GŁÓWNYM CELEM KLUBU JEST:

Udzielanie wsparcia oraz informacji pomocnych w poszukiwaniu pracy przez osoby bezrobotne a w rezultacie jej znalezienie

 

MOŻLIWE JEST TO DZIĘKI:

prowadzonym zajęciom z zakresu aktywizacji zawodowej,
organizowanym kursom oraz szkoleniom mającym na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych,
poradom indywidualnym,
nabyciu umiejętności pisania dokumentów aplikacyjnych (CV - życiorysów oraz listów motywacyjnych).

KLUB PRACY
Urząd Miejski w Małomicach
Plac Konstytucji 3 Maja1
67-320 Małomice
tel. 376-90-27 wew.34.

Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 730-1530, pok. nr 13

730 - 1100
W tych przedpołudniowych godzinach w Klubie Pracy można skorzystać z aktualnych ofert pracy zamieszczonych zarówno w codziennej prasie, jak i na stronach internetowych. Istnieje również możliwość uzyskania informacji o ofertach szkoleniowych i kursach proponowanych przez Powiatowy Urząd Pracy. Poza tym, przyjmowane są zapisy na odbywające się Klubie Pracy zajęcia aktywizacyjne dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, oraz na spotkania z doradcą zawodowym, który w formie grupowych lub indywidualnych porad zawodowych udziela pomocy zarówno młodzieży, jak i osobom dorosłym m. in. w takim zakresie jak: wybór zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia, uwzględniajśc jednocześnie możliwości psychofizyczne, sytuacje życiowe osób pozostających bez pracy a także potrzeby rynku pracy.

1100 - 1530
W tym czasie Klub Pracy prowadzi zajęcia indywidualne oraz grupowe, mające na celu aktywizację zawodową osób bezrobotnych w zakresie:
Efektywnego poruszania sie po rynku pracy
Uczenia sie twórczego i pozytywnego myślenia
Odkrywania własnych umiejętności i możliwości
Tworzenia dokumentów aplikacyjnych (CV, listów motywacyjnych)
Nabycia umiejętności prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej i próba przygotowania odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w czasie rozmowy,
a także innych zajęć mających na celu odnalezienie sie na rynku pracy osoby długotrwale bezrobotnej.

 

INFORMACJE O INSTYTUCJACH RYNKU PRACY


Ministerstwo Polityki i Pracy                             
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
tel.022-661-10-00

strona internetowa:   www.mpips.gov.pl
 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze   
ul. Wyspiańskiego 15,
65-036 Zielona Góra
(068) 456-56-56

strona internetowa:  www.wup.zgora.pl

 

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu                 
ul. Dworcowa 9,
68-100 Żagań
tel.447-78-37

strona internetowa:  www.pup.zagan.pl
 

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu                 
Filia w Szprotawie, ul. Bronka Kozaka4
67-300 Szprotawa
tel. 068376-26-54

strona internetowa:  www.pup.zagan.pl

Gminne Centrum Informacji                           
Klub Pracy w Szprotawie
ul. Krasińskiego 23
tel. 068376-39-98

 informacji proszę szukać:  www.szprotawa.org.pl 

KATALOG STRON WWW O PRACY:
www.twojakariera.pl                         
www.gazeta.pl
www.praca.pl
www.jobs.pl
www.eures.praca.gov.pl