KONKURS. Społecznik roku Gminy Małomice.

dodano: 03-09-2015

Ośrodek Pomocy Społecznej w Małomicach ogłasza I edycję konkursu, którego celem jest promowanie osób podejmujących działania prospołeczne na rzecz środowiska lokalnego, wyróżniających się aktywnością i podejmowaniem inicjatyw o charakterze społecznym i obywatelskim

Kandydatów do tytułu „Społecznika Roku 2015 Gminy Małomice” można zgłaszać od 01.09.2015r. do 30.10.2015r.  na adres: „Ośrodek Pomocy Społecznej w Małomicach ul. Fabryczna 3, 67-320 Małomice, sekcja pracy socjalnej.

Regulamin Konkursu dostępny poniżej 

Formularz karty zgłoszenia dostępny jest na stronie www.malomice.pl oraz w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Małomicach, ul. Fabryczna 3, Małomice.