Konsultacje Rocznego Programu współpracy Gminy Małomice z organizacjami ...

dodano: 15-11-2017

Burmistrz Małomic ogłasza konsultacje   Rocznego Programu Współpracy Gminy Małomice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok.  

Termin konsultacji: od 14 listopada  2017 r. do 27 listopada 2017 r. 

Więcej informacji do pobrania:    http://malomice.bip.pbox.pl/public/?id=103007