Małomicki Ośrodek Kultury

Głównym animatorem życia kulturowego w mieście i gminie jest Małomicki Ośrodek Kultury, którego siedziba znajduje się obecnie w budynku przy ul. Szkolnej 1. Początek istnienia Ośrodka sięga lat 80-tych. W 1981 r. powstał Międzyorganizacyjny Małomicki Ośrodek Kultury będący jednostką budżetową. Przez następne lata zmieniały się nazwy instytucji: na Małomicki Ośrodek Kultury, następnie na Małomicki Ośrodek Kultury i Sportu, aby ostatecznie 01 kwietnia 2005 r. stać się samorządową instytucją kultury - Małomickim Ośrodkiem Kultury. Razem z nazwami zmieniały się siedziby MOK: najpierw ulica Świerczewskiego 21 (dziś Jana Pawła II), następnie budynek kina "Arena" przy ul. Jana Pawła II 32,następnie parter dawnego biurowca GS przy ul. Konopnickiej 7. Dzisiaj siedziba MOK znajduje się przy ulicy Szkolnej 1.

 


Małomicki Ośrodek Kultury zajmuje się bieżącą działalnością kulturową, w oparciu o pracę z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i seniorami, skupioną w sekcjach zainteresowań, m.in. tanecznej, wokalnej, plastycznej, komputerowej, zajęciach języka angielskiego i niemieckiego , itp. Posiadamy również pomieszczenie, w którym każdy odwiedzający nas może uzyskać w pełni bezpłatny dostęp do Internetu. Współpracując z innymi instytucjami (m.in. Urzędem Miejskim, Szkołą Podstawową im. Adama Mickiewicza w Małomicach, Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Chichach, Biblioteką Publiczną w Małomicach czy organizacjami pozarządowymi). Jesteśmy organizatorami różnego rodzaju wydarzeń cyklicznych i okolicznościowych w tym uroczystych obchodów świąt państwowych.

Organizujemy prezentacje artystyczne, współpracując z artystami  zawodowymi i amatorami, realizujemy zadania publiczne na które pozyskujemy środki zewnętrzne. W miarę potrzeb środowiska organizujemy także projekcje filmowe / posiadamy pełne wyposażenie sali projekcyjnej/.
 

W MOK zatrudnieni są: dyrektor, główna księgowa, instruktorzy oraz młodsi instruktorzy, a także pracownicy obsługi i pracownik techniczny/realizator dźwięku. Dyrektor Ośrodka jest osobą zarządzającą, a powołuje i odwołuje go Burmistrz Małomic (sprawujący bezpośredni nadzór nad MOK) na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
 

Małomicki Ośrodek Kultury posiada również nadzór merytoryczny nad świetlicami wiejskimi, które znajdują się w miejscowościach: Bobrzany i Żelisław. Świetlice te również są animatorami życia kulturowego w swoich miejscowościach, często także miejscem spotkań mieszkańców.