Małomicki Ośrodek Kultury

Jednym z nielicznych animatorów życia kulturalnego w mieście i gminie jest Małomicki Ośrodek Kultury, którego siedziba znajduje się obecnie w budynku przy ul. Szkolnej 1. Początek istnienia Ośrodka sięga lat 80-tych. W 1981 r. powstał Międzyorganizacyjny Małomicki Ośrodek Kultury będący jednostką budżetową. Przez następne lata zmieniały się nazwy instytucji: na Małomicki Ośrodek Kultury, następnie na Małomicki Ośrodek Kultury i Sportu, aby ostatecznie 01 kwietnia 2005 r. stać się samorządową instytucją kultury - Małomickim Ośrodkiem Kultury. Razem z nazwami zmieniały się siedziby MOK: najpierw ulica Świerczewskiego 21 (dziś Jana Pawła II), następnie budynek kina "Arena" przy ul. Jana Pawła II 32,następnie parter dawnego biurowca GS przy ul. Konopnickiej 7. Dzisiaj siedziba MOK znajduje się przy ulicy Szkolnej 1.

 


Małomicki Ośrodek Kultury zajmuje się bieżącą działalnością kulturalną, w oparciu o pracę z dziećmi i młodzieżą skupioną w sekcjach zainteresowań, chociażby: tanecznej, wokalnej, plastycznej, recytatorskiej, itp. Posiadamy również pomieszczenie, w którym każdy odwiedzający nas może uzyskać w pełni bezpłatny dostęp do Internetu. Współpracując z innymi instytucjami (m.in. Urzędem Miejskim, Zespołem Szkół, Społecznym Ogniskiem Artystycznym, kołem ZKRPiBWP, KS "Iskra") jesteśmy organizatorami różnego rodzaju imprez cyklicznych i okolicznościowych, jak choćby uroczystych obchodów świąt państwowych.

 

Organizujemy występy i udostępniamy salę widowiskową artystom zawodowym, wystawiającym spektakle teatralne dla dzieci z przedszkoli i szkół. W ramach zapotrzebowania organizujemy także projekcje filmowe, albowiem posiadamy sprawne i gotowe do użycia aparaty projekcyjne.
 

W MOK zatrudnieni są: kierownik, główna księgowa, instruktorzy oraz młodsi instruktorzy, a także pracownik obsługi. Kierownik Ośrodka jest osobą zarządzającą, a powołuje i odwołuje go Burmistrz Małomic (sprawujący bezpośredni nadzór nad MOK) na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
 

Małomicki Ośrodek Kultury posiada również nadzór merytoryczny nad świetlicami wiejskimi, które znajdują się w miejscowościach: Bobrzany i Żelisław. Świetlice również są animatorami życia kulturalnego w swoich miejscowościach, często także miejscem spotkań mieszkańców.