Można składać wnioski o oszacowanie szkód w rolnictwie spowodowanych ...

dodano: 05-07-2019

W związku z sygnałami płynącymi od rolników o wystąpieniu na terenie gminy suszy Burmistrz Małomic  wystąpił do Wojewody Lubuskiego o powołanie komisji do szacowania strat w gospodarstwach rolnych. Wnioski suszowe można składać do 15 lipca 2019 r.

 Druki wniosków w sprawie szacowania szkód dostępne są w Urzędzie Miejskim  oraz   w formie  załącznik do niniejszej informacji.

Informacja o sposobie wypełnienia wniosku dostępna w Urzędzie Miejskim oraz w formie załącznika do niniejszej informacji.  
Wypełniając druk wniosku należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanych do ARiMR, oraz zachować zgodność danych zawartych w zgłoszeniu do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt.
Przyjmowanie wniosków odbywa się w godzinach pracy Urzędu Miejskiego  w Małomicach  w pokoju nr 14, lub w sekretariacie urzędu.