Narada robocza ze starostą żagańskim

dodano: 21-02-2020
W dniu 21 lutego 2020 r. w Starostwie Powiatu Żagańskiego burmistrz Małomic Małgorzata Sendecka spotkała się ze starostą Henrykiem Janowiczem. W trakcie roboczego spotkania omówiono postępy w realizacji zgłaszanych  wcześniej przez burmistrz wniosków dotyczących uporządkowania sytuacji prawnej obiektu znajdującego się w Małomicach przy ul. Jana Pawła II, sugestią gminy było to, żeby starosta żagański przejął od prezydenta Zielonej Góry budynek będący dziś własnością skarbu państwa i wystawił go na sprzedaż. Takie rozwiązanie daje szanse uporania się gminy z odwiecznym problemem urbanistycznym ale przede wszystkim problemem wybryków chuligańskich utrudniających życie mieszkańcom. Kolejne poruszane sprawy to zaawansowanie w oznakowaniu drogi powiatowej Małomice-Szprotawa poprzez umieszczenie znaków dotyczących dwóch skrzyżowań z drogami gminnymi z Osiedla Kwiatowego oraz tablica informacyjne - Małomice, ponadto uzgodniono termin wycinki drzew przy kościele w Chichach oraz szarzej omówiono problem uporządkowania poboczy w ciągu dróg powiatowych w miejscowościach gminnych. W spotkaniu w trakcie omawiania poszczególnych zagadnień uczestniczyli pracownicy merytoryczni poszczególnych wydziałów Starostwa Powiatowego w Żaganiu.