Nowy harmonogram odbioru odpadów/zmieszanych

dodano: 29-06-2020

W zawiązku z porą letnią w miesiącach lipiec, sierpień odpady zmieszane/niesegregowane będą odbierane raz w tygodniu zgodnie z zamieszczonym harmonogramem.

Harmonogram odbioru odpadów zmieszanych http://malomice.pl/sites/default/files/aktualnosci-zal/Harmonogram%20VII-VIII-1.pdf

 

 

HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH

Z TERENU GMINY I MIASTA MAŁOMICE W ROKU 2020 (lipiec, sierpień)

Ulica/miesiąc

LIPIEC

SIERPIEŃ

Dworcowa

Jana Pawła

Konopnickiej

Małynicza

Mickiewicza

Mieszka I

Pruszkowska

Szkolna

Żeromskiego

1

5

8

12

15

19

22

26

29

-

Chabrowa

Chrobrego

Curie-Skłodowskiej

Fabryczna

Kopernika

Kościuszki

Makowa

Piastowska

Staszica

2

6

9

13

16

20

23

27

30

-

Głowackiego

Kościelna

Leśna

Lipowa

Matejki

Plac 1000-lecia

Sienkiewicza

Słowackiego

Słowiańska

6

3

13

10

20

17

27

24

-

-

Bobrzany

Żelisław

Śliwnik

 

7

4

14

11

21

18

28

25

Chichy

Janowiec

Lubiechów

 

10

6

17

14

24

21

31

28

UWAGA!!! Selektywna zbiórka odpadów w workach prowadzona będzie  w każdy PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA

Z przyczyn technicznych terminy wywozu mogą ulec zmianie.

W dni świąteczne prosimy o zwrócenie uwagi na zmianę terminów wywozu.

Wywóz nieczystości prowadzony jest w godzinach od 7ºº do 15ºº