Oferta inwestycyjna nr 1

Teren:
Niezabudowany, działka Nr 627/4

 

Właściciel:
Urząd Miejski Małomice

Powierzchnia: 
1.9148 ha

Osoba do kontaktu
Eugeniusz Barylak - Referat Rozwoju Gospodarczego tel. (068) 376 90 35

Opis obiektu:
Działka położona przy ul. Fabrycznej przeznaczona na cele przemysłowo-usługowe

Forma zbycia praw:
Sprzedaż w drodze przetargu

Uzbrojenie techniczne:
Działka uzbrojona

Mapka sytuacyjna: