Oferta inwestycyjna nr 2

Teren:
Niezabudowany

Właściciel:
Urząd Miejski Małomice

Powierzchnia:
Dz. Nr 137/12 o pow. 14.775 m2

Osoba do kontaktu
Eugeniusz Barylak - Referat Rozwoju Gospodarczegotel. (068) 376 90 35

Opis obiektu:
Działki położone są przy ul. Szkolnej z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

Forma zbycia praw:
Sprzedaż w drodze przetargu

Uzbrojenie techniczne:
Działka uzbrojona

Mapka sytuacyjna: