Placówki oświatowe

Zespół Szkół w Małomicach
Dyrektor: mgr Zdzisław Pilarski 
Tel.: 68 376 91 56 
e-mail: malomice@o2.pl 
Adres: Pl.1000-lecia 3
67-320 Małomice
Tel.: 68 376 91 56
W ramach Zespołu działa:
 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Małomicach
NIP: 924-16-82-342
Regon: 971231058
Swoją działalność prowadzi w dwóch budynkach:
Klasy 1-6: Pl.1000-lecia 3
Tel.: 68 376 91 56

 

Publiczne Gimnazjum w Małomicach 
NIP: 924-16-13-766 
Regon: 970551358 
Zakres działalności Zespołu Szkół:

  • posiada dwie pracownie internetowe

  • realizowany jest rozszerzony program nauczania języków obcych (niemiecki i angielski)

  • uczniowie mają możliwość nauki języka rosyjskiego

  • działa Klub Europejski

  • przy szkole działa Uczniowski Klub Sportowy Bóbr

  • prowadzone są kółka informatyczne i inne przedmiotowe

  • przy szkole działa stołówka

Publiczna Szkoła Podstawowa w Chichach
Dyrektor: mgr Aleksander Piaskowy 
Tel.: 68 376 90 38
NIP: 924-16-13-766
Regon: 970551358
Adres: Chichy 52
67-320 Małomice

 

Przedszkole Publiczne w Małomicach
Dyrektor: mgr Reneta Rynkiewicz 
Tel.: 68 3769323 
e-mail: renatarynkiewicz@wp.pl 
NIP: 924-16-13-789 
Regon: 971312087 
Adres: ul. Chrobrego 8
67-320 Małomice