Placówki oświatowe

Szkoła Podstawowa
im. Adama Mickiewicza
w Małomicach
Dyrektor: mgr Renata Fuławka
Tel.: 68 376 91 56 
e-mail: malomice@o2.pl 
Adres: Pl.1000-lecia 3
67-320 Małomice
Tel.: 68 376 91 56
  • posiada dwie pracownie internetowe

  • realizowany jest rozszerzony program nauczania języków obcych (niemiecki i angielski)

  • uczniowie mają możliwość nauki języka rosyjskiego

  • działa Klub Europejski

  • przy szkole działa Uczniowski Klub Sportowy Bóbr

  • prowadzone są kółka informatyczne i inne przedmiotowe

  • przy szkole działa stołówka

 Szkoła Podstawowa w Chichach
im. Jana Pawła II
Dyrektor: mgr Małgorzata Chuchra
Tel.: 68 376 90 38
NIP: 924-16-13-766
Regon: 970551358
Adres: Chichy 52
67-320 Małomice

 

Przedszkole Publiczne w Małomicach
Dyrektor: mgr Reneta Rynkiewicz 
Tel.: 68 3769323 
e-mail: renatarynkiewicz@wp.pl 
NIP: 924-16-13-789 
Regon: 971312087 
Adres: ul. Chrobrego 8
67-320 Małomice