Podatek od posiadania psów

dodano: 14-04-2014
Podstawa prawna:
Rozdział 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. Nr 9, poz. 31 z późn. zmianami).
Pobieranie podatku od posiadania psów reguluje Rady Miejskiej w Małomicach Uchwała Nr XXV/282/2001
Stawka podatku:
Stawka podatek wynosi 10,00 złotych od jednego psa.
 
Zapłata podatku:
 
Podatku od posiadania psów nie pobiera się:
1. Z tytułu posiadania psów będących pomocą dla osób kalekich ( niewidomych, głuchoniemych, niedołężnych).
2. Od osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe - od jednego psa.
3. Z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych - po dwa na każde gospodarstwo.