Proponujesz-Decydujesz ! Zmineniamy razem Małomice

dodano: 10-09-2020

Jak Państwo wiecie,  mieszkańcy Bobrzan, Chich, Janowca, Lubiechowa, Śliwnika czy Żelisławia  mogą samodzielnie decydować na jakie cele wydadzą  przewidziane dla  tych sołectw pieniędzy, w ramach Funduszu Sołeckiego.  Wielkość tych środków zależy od liczby mieszkańców danej miejscowości i wynosi od około 10.000 do ponad 21.000 zł.  Takiej możliwości nie mieli do tej pory mieszkańcy Małomic, dlatego też w budżecie gminy Małomice na rok 2021  planuję ująć  kwotę 80.000 zł, o której  wydatkowaniu zdecydują mieszkańcy Małomic. Zapraszam więc wszystkich Małomiczan do składania propozycji, na co miałyby być przeznaczone zaproponowane pieniądze.  Mam nadzieję, że Państwa propozycje będą nowatorskie, kreatywne i zaskakujące, a jednocześnie będą odpowiadać na potrzeby mieszkańców. Dla nas, realizujących to zadania równie ważna jest opinia młodzieży, dorosłych jak i seniorów. Chcemy poznać Wasze oczekiwania i będziemy starali się im sprostać. Zgłaszanie propozycji zadań, które mają być zrealizowane w mieście Małomice,  zbieranie  opinii, przeprowadzone zostanie  z wykorzystaniem konta   Facebooka   Gminy Małomice. Zgłoszone zadania, które Państwu się spodobają i uznacie, że należy je dofinansować  oznaczamy  znaczkiem  „Lubię to”, jeżeli natomiast nie zgadzamy się z nimi wystarczy emotikon  „wrrr”. Nie przewidujemy ograniczeń w zgłaszaniu propozycji. Każda będzie traktowana  równie  poważnie. Osoby,  które  nie korzystają  z Facebooka zapraszamy do wysłania swoich propozycji  pocztą internetową na adres mailowy : proponujesz-decydujesz@malomice.pl, czy też w formie pisemnej można złożyć propozycję w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Małomicach, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice. Zgłaszane pomysły będą  publikowane przez „Urząd”  na  Facebooku.  Każdy z tych głosów będzie traktowany jednakowo bez względu na formę złożenia. Zgłaszanie propozycji oraz dyskusja nad propozycjami potrwa od 9 do 30 września  br. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na Facebooka Gminy Małomice.