Przypominamy o obowiązujących ograniczeniach związanych z używaniem ...

dodano: 26-07-2019

Przypominamy. że  Burmistrz Małomic  Zarządzeniem nr 43/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. wprowadziła  na terenie gminy Małomice   zakaz  używania  wody z sieci wodociągowej  do podlewania  ogrodów  przydomowych, trawników, upraw,  napełnianie basenów. wobec powyższego wodę z sieci  można używać wyłącznie do  celów  socjalno-bytowe. Ograniczenia w poborze wody obowiązują do 10 sierpnia 2019 r.

W związku z powyższy prosimy mieszkańców, by ze zrozumieniem podeszli do niniejszego zakazu, którego celem jest zapewnienie mieszkańcom niepszerwanych dostaw  wodę do celów bytowych. Niestosowanie się do zakazu może  skutkować czasowymi brakami wody w sieci.