Przyznanie mieszkania komunalnego

dodano: 14-04-2014
Podstawa prawna:
ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U.Nr 71, poz.733).
 
Wymagane dokumenty :
Wniosek o przydział  lokalu mieszkalnego/lokalu socjalnego druk do pobrania

Opłaty :
Postępowanie nie podlega  opłatą.

Miejsce pobrania / złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Małomicach, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice  

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Do 30 dni (niniejszy termin nie obejmuje czasu oczekiwania na zawarcie umowy najmu) 
Podanie opiniuje powołana przez  Burmistrza Komisja Mieszkaniowa , listę przydziału zatwierdza Burmistrz Małomic, przesyłając ją do Zarządcy zasobów mieszkaniowych . Umowy z lokatorami zawiera Zarządca (umowa ma charakter umowy cywilnoprawnej)
 
Komórka / osoba odpowiedzialna:
Biuro Obsługi Rady / Inspektor Krystyna Andrzejewska
tel. 068-376-90-27, 068-376-90-51, wew.    
 
Dodatkowe informacje:
2. Uchwała Nr XLVIII/250/2001 Rady Gminy ..................z dnia ................ w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy ............na lata 2001-2006.