Razem o kolei południowej część województwa Lubuskiego

dodano: 13-02-2020

W dniu 12 lutego 2020 pod hasłem - Kolej na Południu  Regionu,  burmistrz Małomic Pani Małgorzata Sendecka   uczestniczyła w spotkaniu, które  było odpowiedzią na apel, jaki do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego skierowało Stowarzyszenie Miłośników Kolei Ok 1, a pod którym podpisali się samorządowcy z południa regionu. Apel dotyczył skierowania w ten rejon województwa jednego z dwóch nowych szynobusów, które samorząd otrzyma w ramach ugody od firmy PESA. Są to pojazdy z homologacją, umożliwiającą poruszanie się po niemieckich torach.

Podczas spotkania, marszałek Elżbieta Anna Polak podkreślała, że samorząd województwa mocno inwestuje w kolej, w roku obecnym przeznaczył w budżecie województwa na ten cel 50 mln zł, zwiększył dofinansowanie do Przewozów Regionalnych, ma plany zwiększenia taboru kolejowego. W ubiegłym roku firma  PESA dostarczyła dwa pociągi z homologacją. Z informacji Pani Marszałek wynikało, że Urząd Marszałkowski kupuje szynobusy i modernizuje trasy, pracuje nad poprawą transportu kolejowego, żeby mieszkańcy województwa korzystali z niego w jak największym zakresie. Konieczność finansowania linii kolejowych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego ogranicza możliwości zwiększenia liczebności szynobusów, w tym miejscu Pani Marszałek poinformowała wszystkich, że  linia kolejowa   Małomice – Żagań została   zmodernizowana,  co wpłynęło znacząco na podniesienie jakość przejazdu na tej  trasie  i skrócenie podróży do 9 minut.  Na spotkaniu przekazano informację o obniżeniu od 1 marca 2020 r. ceny  biletów na  tej trasie. Najlepsze dla nas jest to, że wsiadając do pociągu na dworcu w Małomicach za ok. 6,5 godz. możemy wysiąść w Warszawie.