Rozwój infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół w Małomicach - budowa ...

dodano: 02-04-2014

"Rozwój infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół w Małomicach - budowa hali sportowej"

Lubuski Regionalny Program Operacyjny.
Wartość całkowita zadania: 3.390.507 zł.

Kwota dofinansowania: 1.695.253,50 zł - 50%

Udział własny: 1.695.253,20 zł - 50%
Program: Lubuski Regionalny Program Operacyjny

ródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Działanie 4.2. Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury edukacyjnej
Konkurs zamknięty: LRPO/4.2.2/1/2009


Informacje o projekcie:

Celem projektu jest wzniesienie budynku hali sportowej wg gotowego projektu. Budynek wolnostojący, nie podpiwniczony w części hali sportowej parterowego, zaś w części zaplecza 3 kondygnacyjnego. Zasadniczą częścią obiektu jest typowa sala sportowo-widowiskowa o powierzchni 558,12 m2 i widowni na 130 miejsc, ponadto projekt przewiduje zaplecze socjalno-techniczne.

Budynek podzielony jest na dwie częœci:

− hala sportowo – widowiskowa jedno kondygnacyjna,

− dwu- i trzykondygnacyjne zaplecze socjalne, magazynowe i techniczne, nad którym znajdować się będzie widownia. W hali sportowo – widowiskowej odbywać się mogą zawody i ćwiczenia sportowe, oraz spotkania i widowiska.

W części zaplecza mieszczą się funkcje socjalne: szatnie, umywalnie, toalety oraz pomieszczenie 1-szej pomocy.

Pomieszczeniach techniczne stanowią kotłownia oraz centrala wentylacyjna.

W części zaplecza znajdować się będą następujące pomieszczenia:

− socjalne:

 1. pokój trenera,
 2. pokój 1 – szej pomocy,
 3. szatnie męska i damska,
 4. umywalnie męska i damska,
 5. toalety męska i damska,
 6. toaleta dla niepełnosprawnych,

− widowiskowe:

 1. widownia na 130 osób,

− techniczno-technologiczne:

 1. pomieszczenie gospodarcze,
 2. pomieszczenie kotłowni,
 3. pomieszczenie techniczne,

− magazynowe:

 1. magazyn sprzętu sportowego.

Przewidziano także budowę infrastruktury towarzyszącej w postaci:

- parkingu dla 40 samochodów osobowych: 38 typowych + 2 stanowisk dla osób niepełnosprawnych (razem 1687,70 m2),

- 1 zatoki autobusowej (75,87 m2) z peronem autobusowym (30 m2),
- nowoprojektowanego chodnika (208,84 m2)