Spotkanie z Panem Arkadiuszem Dąbrowskim Dyrektorem Departamentu PROW ...

dodano: 13-02-2020

W dniu 13 lutego 2020r  z inicjatywy  burmistrz Małomic Pani  Małgorzaty Sendeckiej w Urzędzie Miejskim w Małomicach odbyła  spotkanie z Panem Arkadiuszem Dąbrowskim - Dyrektorem  Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  Urzędu Marszałkowskiego Województa Lubuskiego w Zielonej Górze.  W spotkaniu  uczestniczył Starosta Żagański - Pan Henryk Janowicz i Radny Powiatu  - Pan Jacek Grzelak. Tematem spotkania było omówienie możliwości finansowania rozwoju dróg w Gminie Małomice ze środków PROW 2014-2020, dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do pól oraz realizacja przedsięwzięć finansowanych w 100% ze środków zewnętrznych będących w dyspozycji Departamentu. Ponadto wspólnie ze Starostą Henrykiem Janowiczem omówiono bieżące problemy, które są zgłaszane przez mieszkańców i ustalono sposoby  ich rozwiązywania.