Srebrna Gmina

dodano: 04-03-2020

W dniu 28 lutego 2020r. odbyło się Walne Zgromadzenie Lokalnej Grupy Bory Dolnośląskie. W trakcie spotkania, w którym uczestniczyła burmistrz Małgorzata Sendecka podsumowano dotychczasowe osiągnięcia 10 gmin Województw: Lubskiego i Dolnośląskiego stanowiących Lokalną Grupą Działania Bory Dolnośląskie. Gmina Małomice wraz z przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami znalazła się na II miejscu w związku z wykorzystaniem środków z funduszu PROW 2014-2020 będących w dyspozycji LGD Bory Dolnośląskie. Łącznie wspólnie wykorzystaliśmy środki na kwotę 1.122.550,58, z tego Gmina Małomice - 303.759,95zł; Mieszkańcy podejmujący działalność gospodarczą - 300.000,00zł; Przedsiębiorcy - 461.475,13zł; Organizacje pozarządowe - 57.305,50zł. Łączna kwota wszystkich wydatków z funduszu dla  10 gmin wyniosła 7.600.000zł.
Oprócz informacji podsumowujących wydatkowanie środków z funduszy europejskich, nowo wybrany Prezes Stowarzyszenia LGD - Mariusz Leszczyński poinformował przedstawicieli gmin, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i mieszkańców terenu LGD o uzyskanych dwóch premiach preferencyjnych stanowiących nagrodę za dobre wykorzystanie środków i zrealizowanie wskaźników strategii LGD, premia stanowi dodatkowe 1.500.000zł na kolejne przedsięwzięcia. W trakcie spotkania Walnego Zgromadzenia wybrano nową Radę, nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną  stowarzyszenia, burmistrz Małgorzata Sendecka została przewodniczącą Komisji Rewizyjnej LGD.