Udostępnienie do wglądu planów miejscowego zagospodarowania

dodano: 14-04-2014

Opłaty :
Bez opłaty

Termin i sposób załatwienia sprawy :
Na bieżąco.

Jednostka odpowiedzialna :
Sekcja Architektury i Budownictwa

Podstawa prawna :
Art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 z późn.zm.).