Ważna informacja dla rodziców, opiekunów dzieci uczęszczających do ...

dodano: 02-05-2020
W związku z wydaniem komunikatu Premiera RP, że od 6 maja 2020r. istnieje możliwość uruchomienia placówek przedszkolnych przez samorządy, informuję, że w dniu 30.04.2020r. zostały wydane odgórnie wytyczne, które pozwolą ustalić zasady bezpieczeństwa w placówce w związku z epidemią COVID – 19. Dlatego dbając o bezpieczeństwo dzieci i pracowników przedszkola  podjęłam decyzję, że nasza placówka przedszkolna zostanie udostępniona dla dzieci w dniu 18 maja 2020r., do tego czasu zostaną podjęte wszelkie kroki w celu wprowadzenia mechanizmów w zakresie bezpieczeństwa. W związku z tym, że rodzice dzieci będą mieli możliwość korzystania z zasiłku opiekuńczego, uważam, że najważniejsze jest dla nas zdrowie i bezpieczeństwo najmłodszych, rodziców/opiekunów oraz pracowników przedszkola.
                                                                              Z poważaniem

                      Burmistrz Małomic

                         Małgorzata Sendecka