Ważne adresy

Urząd Miejski w Małomicach
Plac Konstytucji 3 Maja 1
67-320 Małomice
tel. 068 376 90 51


Ochotnicza Straż Pożarna w Małomicach (Remiza)
ul. Fabryczna 1,
67-320 Małomice
tel. 068 376 91 32


Apteka
ul. Kościuszki 4,
67-320 Małomice
tel. 068 376 90 50


Bank Spółdzielczy w Żaganiu (punkt kasowy w Małomicach)
ul. Jana Pawła II 13
67-320 Małomice
tel. 068 376 90 62


Posterunek Policji
ul. Piastowska 6,
67-320 Małomice
tel. 068 376 90 09


Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Małomicach
Pl. Tysiąclecia 3,
67-320 Małomice
tel. 068 376 91 56


Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Małomicach (klasy 1-3)
ul. Szkolna 1
67-320 Małomice
tel. 068 376 90 63


Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chichach
Chichy
tel. 068 376 90 38


Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawała II w Małomicach
Pl. Tysiąclecia 3,
67-320 Małomice
tel. 068 376 91 56


Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Małomicach
ul. Chrobrego 8,
67-320 Małomice
tel. 068 376 93 23


Społeczne Ognisko Artystyczne w Małomicach
Pl. Tysiąclecia 3,
67-320 Małomice
tel. 068 376 91 56


Miejski Klub Sportowy "Iskra", Zarząd Klubu
ul. Kołłątaja
67-320 Małomice
tel. 068 376 90 37


Ośrodek Pomocy Społecznej w Małomicach
ul. Konopnickiej 7
67-320 Małomice
tel. 068 376 90 37


Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Małomicach
ul. Piastowska 19,
67-320 Małomice
tel. 068 376 90 69,
068 379 90 12


Ośrodek Zdrowia
ul. Jana Pawła II 34
67-320 Małomice
tel. 068 376 90 23


Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Marii Panny
ul. Kościelna 19
67-320 Małomice
tel. 068 376 90 21

Poczta Polska
ul. Jana Pawła II 31
tel. 068 376 90 46


Małomicki Ośrodek Kultury
ul. Konopnickiej 7
67-320 Małomice
tel./fax 068 376 90 28


Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Małomice
ul. Piastowska,
67-320 Małomice
tel. 068 376 90 58