Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego ...

dodano: 12-02-2018

Zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2015 r. poz.1340.) producenci rolni mogą w terminie od 01 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zakupionego w  okresie od 01 sierpnia 2017r. do 31 stycznia 2017r.

        Wniosek  wraz fakturami VAT (lub ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Małomicach (sekretariat) pokój nr.  10 z zachowaniem terminu, o którym mowa wyżej.