Wydanie wypisów i wyrysów z planów miejscowych

dodano: 14-04-2014
Podstawa prawna :
Art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty :
1. Wniosek Druk do pobrania
2. Mapa ewidencyjna

Opłaty :
Opłata skarbowa:
Wniosek  - 5 zł. (art.1 pkt 1, 1a Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000r. Dz.U. Nr 86,poz.960 z późn.zm.)
Od każdego załącznika - 0,50 zł (art.1 pkt 1, 1a Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000r. Dz.U. Nr 86,poz.960 z późn.zm.)
3. Opłata administracyjna za wypis i wyrys - 150 zł. Uchwała Nr XLVII/245/2001 Rady Gminy ............... z dnia .....................

Miejsce pobrania / złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Małomicach

Termin i sposób załatwienia sprawy :
Nie później niż w terminie 14 dni.

Komórka / osoba  odpowiedzialna :
Sekcja Architektury i Budownictwa