Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność ...

dodano: 14-04-2014

 PODSTAWA PRAWNA

1.Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j.Dz. U. 2016.2064). 2.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz. U. 2016.1827).

 

Wymagane dokumenty :
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia

2. Pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa złożone przed każdym kierownikiem urzędu stanu cywilnego, a za granicą przed polskim konsulem.

3. Dowód osobisty wnioskodawcy (do wglądu).

4. Dowód wniesienia opłaty skarbowej

5. Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka. 


Opłaty :
Opłata skarbowa: - za wydanie zaświadczenia 38 zł. 


Miejsce złożenia dokumentów :
- Urząd Stanu Cywilnego w Małomicach/ Inspektor USC Barbara Dulik/ tel. 0683769027, wew. 11

Termin i sposób załątwienia sprawy :
- Niezwłocznie.