Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego ...

dodano: 14-04-2014
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2015, poz. 783).
3. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. 2015, poz. 2082). 
 
Wymagane dokumenty :
1. Wniosek o wydanie zezwolenia
2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej
3. Dokumenty potwierdzające powody wymienione w uzasadnieniu. 

Opłaty
Opłata skarbowa: - za wydanie zezwolenia 39 zł. 

Miejsce pobrania / złożenia dokumentów :
Urząd Stanu Cywilnego w Małomicach, Urząd Miejski w Małomicach, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice/ Inspektor USC Barbara Dulik
tel. 0683769027 nr. wew. 11

Termin i sposób załatwienia sprawy :
Niezwłocznie.
 
Odwołanie:
Odwołanie wnosi się do Sądu Rejonowego w Żaganiu właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma kierownika USC.