Wymeldowanie z pobytu stałego

dodano: 14-04-2014
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1852)
 
Wymagane dokumenty:
1. Dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
2. Dokonując wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego bez równoczesnego zameldowania w nowym miejscu pobytu osoba wypełnia i podpisuje formularz „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego”. 

Opłaty
Wymeldowanie nie podlega opłatom.

Miejsce pobrania / złożenia dokumentów:
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice, tel. 0683769051, wew. 11 

Termin załatwienia sprawy:
bezzwłocznie
 
 
Komórka / osoba odpowiedzialna:
Urząd Stanu Cywilnego w Małomicach, Ewidencja Ludności / Inspektor Barbara Dulik, tel. 68-3769027 w. 11.