Wymeldowanie z pobytu stałego

dodano: 14-04-2014
Podstawa prawna:
ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (.Dz.U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960).
 
Wymagane dokumenty:
1. Dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty),
2. Książeczka wojskowa,
3. Wypełniony formularz zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego,

Opłaty
Wymeldowanie nie podlega opłatom.

Miejsce pobrania / złożenia dokumentów:
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice, tel. 0683769051, wew. 11 

Termin załatwienia sprawy:
bezzwłocznie
 
Sposób załatwienia sprawy:
- w przypadku przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego czynność wymeldowania dokonywana jest bezzwłocznie.
- w wyniku dokonania wymeldowania interesant otrzymuje wydruk komputerowy w postaci poświadczenia wymeldowania z pobytu stałego.
 
Komórka / osoba odpowiedzialna:
Urząd Stanu Cywilnego w Małomicach, Ewidencja Ludności / Kierownik USC Henryka Malinowska.
tel. wew. 11