Zameldowanie na pobyt stały

dodano: 14-04-2014
Podstawa pawna: 
ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2001 r. Nr 84 poz. 960)
 
Wymagane dokumenty:
1. Dokument stwierdzający tożsamość
2. Książeczka wojskowa
3. Wypełniony wniosek zgłoszenia pobytu stałego
4. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie na pobyt stały (akt notarialny, umowa najmu, decyzja o przydziale osobnej kwatery stałej) wskazujący osobę uprawnioną do potwierdzenia pobytu osoby dokonującej zameldowania.

Opłaty:
Czynności związane z zameldowaniem nie podlegają opłatom.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Stanu Cywilnego w Małomicach, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice. tel. wew. 11.
Termin załatwienia sprawy:
bezzwłocznie
 
Sposób załatwienia sprawy:
Dokonanie czynności zameldowania na pobyt stały
 
Komórka / osoba odpowiedzialna:
Urząd Stanu Cywilnego w Małomicach, Ewidencja Ludności / Kierownik USC Henryka Malinowska.
tel. wew. 11

Uwagi:
- W przypadku zameldowania na pobyt stały osoby, której poprzednie miejsce pobytu stałego mieściło się poza obszarem działania Urzędu , podczas dokonywania czynności zameldowania należy bezwzględnie okazać poświadczenie wymeldowania z poprzedniego miejsca pobytu stałego (w tym samym czasie można posiadać tylko jedno miejsce pobytu stałego)
- Podczas zameldowania wymagana jest obecność osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu (wynajmującego, najemcy posiadacza spółdzielczego prawa do lokalu), w którym ma nastąpić zameldowanie.