Zaproszenie na LI sesje Rady Miejskiej w Małomicach

dodano: 23-07-2014

Przewodniczący Rady Miejskiej w Małomicach zaprasza  mieszkańców i osoby zainteresowane  na obrady  Rady Miejskiej w Małomicach. Sesja odbędzie się w dniu 28 lipca 2014r. o godzinie 15:00 na sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Małomicach.   

Z a w i a d o m i e n i e

Rada Miejska w Małomicach zawiadamia, że w dniu 28 lipca 2014r. godz. 15 00 wsali posiedzeń Urzędu  Miejskiego w Małomicach odbędzie się LI sesja Rady Miejskiej

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przedstawienie porządku.

 3. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji z dnia 06 czerwca 2014r. oraz z L nadzwyczajnej sesji z dnia 18 czerwca 2014r.

 4. Interpelacje i zapytania radnych, sołtysów i przewodniczącego Samorządu Mieszkańców.

 5. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2014 rok.

 • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2014- 2034.

 • zaliczenia dróg do kategorii publicznych dróg gminnych.

 1. Interpelacje i zapytania mieszkańców.

 2. Informacja z prac Rady Powiatu Żagańskiego.

 3. Wnioski.

 4. Odpowiedzi na interpelacje.

 5. Informacje i oświadczenia.

 6. Zakończenie.

oświadczenia

Przewodniczący Rady

/-/ Józef Chuchra