Zarys ogólny

Małomice leżą na skraju Borów Dolnośląskich nad rzeką Bóbr, w południowej części województwa lubuskiego. Miasto i gmina obejmuje Małomice z 4010 mieszkańcami i wsie sołeckie Bobrzany, Chichy, Janowiec, Lubiechów, Śliwnik i Żelisław z 1830 mieszkańcami. Powierzchnia gminy wynosi ogółem 79,5km2 w tym miasto 525 ha (45 % ogólnej powierzchni zajmują lasy).
 
Małomice leżą na trasie kolejowej o znaczeniu międzynarodowym łączącej Kraków z Berlinem. Korzystne jest również położenie w pobliżu granic, odległość od granicy Niemiec (60 km) i od granicy Czech (80 km). Bezrobocie w gminie jest bardzo duże. W miesiącu styczniu było zarejestrowanych 850 osób. Władze samorządowe otwarte są na współpracę w zakresie inwestycji, szczególnie zaś wspierają działania zmierzające do rozwoju infrastruktury turystycznej, a zwłaszcza gospodarstw agroturystycznych. Na terenie gminy istnieją propozycje dla inwestorów z kraju i z zagranicy. Istnieje możliwość nabycia potrzebnych terenów, w pełni uzbrojonych, nadajcych się do natychmiastowej zabudowy, nabycia obiektów na siedziby firm z dobrze rozwiniętą infrastrukturą techniczną.
 
Dysponujemy uzbrojonymi terenami pod budownictwo mieszkaniowe jedno i wielorodzinne.

Oferujemy dla inwestorów ulgi w podatku lokalnym na uruchomienie działalności gospodarczej
i tworzenie nowych miejsc pracy.