Aktualności

16-01-2023
Fundusz Sołecki  - najlepsza inicjatywa  KONKURS
„Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów ogłosiło kolejną ogólnopolską edycję konkursu na najlepszą inicjatywę z funduszu sołeckiego.
15-01-2023
mLegitymacja emeryta - rencisty
Od stycznia 2023 r. każdy emeryt i rencista będzie mógł korzystać z elektronicznej wersji swojej legitymacji. Będzie ona dostępna w telefonie dzięki bezpłatnej aplikacji mObywatel.
12-01-2023
Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych - informacja Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze

W imieniu dyrektora Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby do wzięcia udziału w Badaniu Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych. Więcej informacji pod adresem : Urząd Statystyczny w Zielonej Górze | Zielona Góra | Facebook oraz na stronie Internetowej Urzędu Statystycznego.

09-01-2023
Wojewódzku Fundusz Ochrony Środowiska w Zielonej Górze informuje
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zgodnie z § 2., ust. 2, pkt. 5 Porozumienia/aneksu do Porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji Programu Czyste Powietrze, udostępnia aktualne dane o wdrażaniu Programu w celu umieszczenia ich przez Gminę na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej Gminy (stan na 30.12.2022 r.).
06-01-2023
Programu Czyste Powietrze 2022
Poniżej przedstawiamy dane z wdrażania Programu Czyste Powietrze w gminie Małomice na koniec 2022 roku.
31-12-2022
Wywóz odpadów komunalnych w roku 2023
Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w roku 2023.
14-12-2022
Prezydent Miasta Zielona Góra Ogłasza Trzeci Przetarg
Nawiązując do wcześniejszej korespondencji w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Małomicach przy ul. Jana Pawła II, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 213/1, o powierzchni 1 069 m2 obręb 0001 Małomice, uprzejmie informujmy, że na dzień 19 stycznia 2023 r. wyznaczony został termin trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż ww. nieruchomości. W załączeniu przesyłam ogłoszenie o przetargu, z uprzejmą prośbą o zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Małomicach. z up. PREZYDENTA MIASTA mgr inż. Małgorzata Maśko-Horyza dyrektor Departamentu Rozwoju Miasta podpisano podpisem elektronicznym
13-12-2022
LI Sesja Rady Miejskiej w Małomicach
W dniu 16 grudnia 2022 r. o godz. 13.30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Małomicach odbędzie się "LI" Sesja Rady Miejskiej w Małomicach. Zachęcamy do śledzenia obrad on-line / zakładka TRANSMISJE Sesji Rady Miejskiej na stronie www.malomice.pl/
09-12-2022
Obwieszczenie o polowaniu zbiorowym
Zamieszczamy poniżej Obwieszczenia o polowaniu zbiorowym.
08-12-2022
Obwieszczenie o polowaniu zbiorowym
W dniu 21.12.2022 w godzinach 7.30 - 14.00 na terenie Obwodu Łowieckiego OHZ Nadleśnictwo Szprotawa nr 216 odbędzie się polowanie zbiorowe.